Registrul Agricol


Sistem informatic pentru evidenta informatizata a registrelor agricole


Prezentarea aplicatiei

Sistemul informatic Registrul Agricol a fost dezvoltat in scopul asigurarii unei evidente in format electronic cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.

Usurinta in exploatare a sistemului, folosirea unei baze de date complete ce ofera o flexibilitate deosebita in ceea ce priveste extragerea informatiilor necesare pentru diferite raportari in relatiile cu alte servicii din cadrul primariei sau cu alte institutii, extind utilitatea aplicatiei.

Aplicatia Registrul Agricol ca solutie informatica vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate de:
•    Registrele agricole;
•    Titlurile de proprietate;
•    Certificatele de producator.

Obiective generale
•    Evidenta si centralizarea automata a datelor din registrele agricole existente intr-o primarie, prin gestionarea rapida si eficienta a datelor privind peroanele din gospodariile localitatii, terenurile pe tarlale aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, pomi fructiferi, animalele domestice, utilajele agricole si constructiile din aceste localitati, intr-un format compatibil cu cel cerut de  registrele agricole;
•    Constituirea si utilizarea in comun a colectiilor de informatii de interes general (nomenclatoare, banci de date proprii si banci de date publice);
•    Unicitatea codificarii si a identificarii informatiei;
•    Viteza mare de acces la informatii si transfer rapid al informatiilor intre utilizatori;
•    Asigurarea securitatii datelor si a accesului la informatie pe paliere de competenta;
•    Stabilirea responsabilitatii pentru furnizarea, administrarea si asigurarea calitatii si integritatii acestor colectii de informatii;
•    Asigurarea suportului informational pentru luarea deciziilor si sustinerea reformei in administratia publica.

Functiile aplicatiei :
•    gestiunea electronica a registrelor agricole;

•    luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor privind persoanele din gospodariile localitatii;
•   luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor privind terenurile pe tarlale si tipuri de folosinte, identificarea padurilor in raport cu grupa functioanla si varsta;
•    luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor privind pomi fructiferi si animale domestice;
•    luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor privind utilajele si constructiile;
•    luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor privind utilizarea ingrasamintelor chimice;

•    gestiunea electronica a  certificatelor de producator eliberate;
•    gestiunea electronica a  titlurilor de proprietate eliberate;
•    vizualizarea in timp real a informatiilor din registre fara a fi necesara apelarea la arhiva;
•    extragerea de informatii  necesare pentru diferite raportari in relatiile cu alte servicii din cadrul primariei sau cu alte institutii.

Emiterea de rapoarte:
•    liste statistice pe fiecare capitol cuprins in registrul agricol;
•    liste centralizatoare sintetice sau detaliate pe fiecare capitol in parte;
•    adeverinte pentru terenuri, bunuri, membri de familie, animale in proprietate;
•    opis  al registrelor (ordonare si filtrare multicriteriala) ;
•    liste cu certificatele de producator eliberate;
•    liste cu titlurile de proprietate eliberate;
•    liste electorale;
•    liste pentru luarea in evidenta si incorporare;
•    extrase cu informatii complete la nivel de pozitie din registru.

Avantaje:
•    flexibilitate in extragerea informatiilor dorite, asigurata prin multiplele optiuni in ceea ce priveste filtrarea si ordonarea informatiilor in cazul fiecarui tip de raport ce se poate obtine din program;
•    o baza de date completa ce nu se rezuma doar la registre ci cuprinde si informatii generate ca urmare a activitatilor de eliberare a titlurilor de proprietate sau a certificatelor de producator;
•    utilizarea programului intr-un sistem informatic unitar faciliteaza preluarea anumitor informatii pentru directia de taxe si impozite;
•    timpi de raspuns foarte mici pentru regasirea, prelucrarea si actualizarea informatiilor.

Registrul Agricol

Aplicatia este o solutie informatica care vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate...

Cititi mai mult +

Stare Civila

Corespondenta de mentiuni generata de modificarile din registrele de stare civila...

Cititi mai mult +

Asistenta Sociala

Actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale...

Cititi mai mult +

Urbanism

Gestionarea activitatii de autorizare a lucrarilor de constructie este o activitate...

Cititi mai mult +