Prezentarea aplicatiei

In cadrul departamentelor de Ajutor Social urmarirea conditiilor, beneficiarilor si indemnizatiilor prevazute de Legea 416/2001 reprezinta ponderea activitatii desfasurate.

Grup Soft a dezvoltat o aplicatie Client / Server, pentru monitorizarea platilor si conditiile in care acestea au fost efectuate, care este capabila sa ruleze folosind baze de date de tip MS SQL Server.
Programul respecta standardul Windows de operare, fiind posibil lucrul cu mouse-ul si tastatura, usurinta si rapiditatea in exploatare fiind asigurata de taste functionale. Toate acestea asigura o operare rapida in conditiile unui volum mare de lucru.

Obiectivul general
Aplicatia este o solutie informatica care vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate de:
-  Beneficiarii ajutorului social: identificare familii, date de identificare individuale, venit individual lunar realizat;
-  Orele de munca prestate de fiecare membru al familiei in cadrul unor lucrari de interes local, in folosul comunitatii;
-  Sumele curente acordate precum si istoricul acestora din lunile anterioare;

Informatia gestionata
-  Cererile (dosarele) de acordare a ajutoarelor sociale precum si informatiile relevante din declaratiile pe propria raspundere;
-  Pontajul activitatilor de interes local in cadrul carora s-au prestat ore in folosul comunitatii;
-  Documentele de plata pentru sumele acordate;

Aplicatia asigura
-  luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor din actele pe baza carora se face calculul ajutoarelor sociale;
-  actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale membrilor unei familii precum si a indeplinirii conditiilor legale referitoare la cerintele pentru acordarea ajutoarelor sociale;
-  actualizarea si vizualizarea pontajului cuprinzând orele efectuate in folosul comunitatii;
-  setarea unor parametri de lucru necesari automatizarii procesului de calcul al ajutoarelor sociale: nivelul lunar al venitului minim garantat, numarul maxim de ore ce trebuie prestate de persoanele apte de munca;
-  calculul automat al sumelor cuvenite pe fiecare familie;
-  evidenta sumelor incasate necuvenit
-  intocmirea documentelor de plata;
-  tiparirea dispozitiilor de stabilire a dreptului de ajutorului social si a cuantumului acestuia, lunar, pentru solicitantii noi inregistrati;

Functii speciale
-  luarea si mentinerea in evidenta a informatiilor din actele legate de alocatiile monoparentale si alocatiile complementare;
-  actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale membrilor unei familii precum si a indeplinirii conditiilor legale referitoare la cerintele pentru acordarea alocatiilor;
-  setarea unor parametri de lucru necesari automatizarii procesului de calcul al alocatiilor;
-  calculul automat al sumelor cuvenite pe fiecare dosar;
 
Emiterea de rapoarte
-  datele de identificare ale unei persoane sau ale membrilor unei familii;
-  lista titularilor de ajutor social dintr-o anumita luna;
-  rapoarte statistice privind sumele acordate pe o perioada aleasa sau titularilor dintr-o anumita zona, distributia sumelor pe tipuri de familii (in functie de numarul de membri sau de vârsta acestora)
-  raport privind orele de munca in folosul comunitatii efectuate de persoanele apte de munca;
-  documentele de plata pentru ajutorul social acordat;
-  lista familiilor care in luna curenta nu mai indeplinesc conditiile necesare primirii ajutorului social;
-  lista familiilor ce trebuie scoase din evidenta curenta datorita neindeplinirii conditiilor cerute timp de trei luni consecutive;

Registrul Agricol

Aplicatia este o solutie informatica care vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate...

Cititi mai mult +

Stare Civila

Corespondenta de mentiuni generata de modificarile din registrele de stare civila...

Cititi mai mult +

Asistenta Sociala

Actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale...

Cititi mai mult +

Urbanism

Gestionarea activitatii de autorizare a lucrarilor de constructie este o activitate...

Cititi mai mult +