EcoNet

Sistem informatic pentru gestiunea resurselor economico-financiare si materiale

               Sistemul informatic pentru gestiunea resurselor economico-financiare si materiale - Econet -  ofera servicii destinate gestionarii activitatilor interne ale clientului, fiind constituit din modulele: BVC (Buget de venituri si cheltuieli), ALOP (Angajarea, lichidarea, ordonantarea platilor), Evidenta cantitativ-valorica a Materialelor si Obiectelor de inventar, Imobilizari, Contabilitate, care sunt concepute in concordanta cu legislatia economica actuala si practicile locale de lucru.

             Bugetul de venituri si cheltuieli este destinat planificarii si urmaririi valorilor bugetare ale institutiei. Activitatea presupune inregistrarea si prelucrarea atat a valorilor planificate cat si a celor realizate in vederea obtinerii unor rapoarte necesare atat pentru darile de seama trimestriale sau anuale cat si pentru aflarea unor informatii statistice.

              Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor realizeaza executia bugetului cu intocmirea anexelor prevazute in normele metodologice conform Ordinului 1792 / 2002 (Anexa 1: Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Anexa 2: Angajamentul bugetar, Anexa 3: Ordonantarea de plata). Sumele introduse in BVC (8060) precum si sumele introduse in anexe (8066, 8067) sunt preluate automat in formulare pe fiecare executie bugetara in parte.

              Evidenta cantitativ-valorica a Materialelor cu principalele operatiuni: Introducerea intrarilor de la furnizori, dare in consum cu contabilizarea automata a inregistrarii contabile de cheltuiala, transfer intre gestiuni, operatiuni privind materiale in prelucrare, liste specifice (bon consum, bon transfer, lista alimente)

              Evidenta cantitativ-valorica a Obiectelor de Inventar cu principalele operatiuni: Dare in folosinta, Predare in depozit, Casare (Uzura) din loc folosinta, Casare (Uzura) din gestiune, Transfer intre locuri de folosinta, Transferuri intre institutii, de la/catre alte institutii, Intrare prin transformare, Intrare cu titlu gratuit.

              Contabilitate - modulul destinat intocmirii registrelor obligatorii din contabilitate, pornind de la planul general de conturi si note contabile, realizarii evidentei analitice (pe fiecare document în parte) a tuturor operatiunilor institutiei, cu evidentierea relatiilor cu furnizorii, debitorii, clientii sau creditorii aflati în evidenta, precum si evidentierea clasificatiei bugetare pentru fiecare inregistrare in parte.

Functiile principale ale modulului sunt: realizarea evidentei contabile pe surse de finantare, contabilitate sintetica si analitica, executia bugetara, contabilitatea angajamentelor bugetare, contabilitatea veniturilor, contabilitatea salariilor,  contabilitatea pe obiective (pe proiecte).

Evidenta Imobilizarilor, calcul amortizare, reevaluare

Evidenta Imobilizari - operatiuni de intrare (de la furnizor, din productie proprie sau prin transfer), modernizari, conservare imobilizari, iesiri (prin vanzare, casare sau transfer), operatiuni de transfer din domeniul public in domeniul privat si invers, transferuri intre locurile de amplasare.

Odata cu aceste operatiuni este posibila si generarea automata a inregistrarilor contabile corespunzatoare, generarea automata a platii catre furnizor si a ALOP-ului aferent.

De asemenea exista totodata posibilitatea legarii la nivel de baze de date a sistemului Econet atat cu sistemul informatic pentru calculul si evidenta salariilor (Salnet), in vederea inregistrarii automate in contabilitate a notelor contabile aferente salariilor, cat si cu sistemul specific activitatii de urmarire, calcul si incasare a impozitelor si taxelor locale (ITx), pentru regasirea in contabilitate a inregistrarilor legate de venituri.

Registrul Agricol

Aplicatia este o solutie informatica care vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate...

Cititi mai mult +

Stare Civila

Corespondenta de mentiuni generata de modificarile din registrele de stare civila...

Cititi mai mult +

Asistenta Sociala

Actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale...

Cititi mai mult +

Urbanism

Gestionarea activitatii de autorizare a lucrarilor de constructie este o activitate...

Cititi mai mult +