Aplicatia ITConces se adeseaza compartimentului din administratia publica locala care se ocupa cu gestionarea contractelor de inchiriere si concesionare. Aplicatia poate fi usor integrata cu activitatile specifice de colectare a taxelor si impozitelor locale, cu informatiile despre proprietatile si contribuabilii urbei cuprinse si gestionate in documentatiile realizate de catre compartimentele de specialitate.

Functiile aplicatiei:
 •  - evidenta contractelor de inchiriere si concesionare incheiate cu persoane fizice sau juridice;
 •  - evidenta actelor aditionale la contracte, incheiate anual;
 •  - configurarea cat mai flexibila a constantelor si datelor folosite la determinarea taxelor datorate de concesionari;
 •  - calcularea debitelor si penalitatilor datorate la momentul solicitat;
 •  - vizualizarea in timp real a datelor contractuale, fara a fi necesar recurgerea la arhiva;
 •  - extragerea de informatii pentru inspectorii de teren;
 • detalierea informatiilor despre debite, dobanzi si penalitati pana la nivel de contract si termen de plata;
 • Emiterea de rapoarte:
  • - raport al situatiei incasarilor, nominal, cu sumele defalcate pe tipuri de datorii stinse (debite   curente, ramasite, dobanzi, penalitati) sau sintetic, cu totalizari pe luni;
  •  - lista cu date contractactuale selectate dupa diverse criterii;
  •  - lista cu diverse date de identificare si localizare a persoanelor ce au incheiat contracte de inchiriere sau concesiune cu primaria;
  •  - lista datoriilor - un raport cu situatia datoriilor de plata neachitate, cu termenul de plata si data de calcul a dobanzilor si penalitatilor la alegerea operatorului.

Registrul Agricol

Aplicatia este o solutie informatica care vine in sprijinul gestionarii informatiilor legate...

Cititi mai mult +

Stare Civila

Corespondenta de mentiuni generata de modificarile din registrele de stare civila...

Cititi mai mult +

Asistenta Sociala

Actualizarea si vizualizarea in timp real a datelor de identificare ale...

Cititi mai mult +

Urbanism

Gestionarea activitatii de autorizare a lucrarilor de constructie este o activitate...

Cititi mai mult +